Loading color scheme

Na Pláni

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci III - přejezd tramvají Na Pláni-Lipová a přechod Blažkova

Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu 
Současný stav:

V místě přechodu Blažkova se v současnosti nachází dělený přechod pro chodce a v místě přejezdů tramvají v ul. Na Pláni a Lipová dělené přechody pro chodce pouze s přisvícením, ale vždy bez světelné signalizace pro bezpečné přecházení chodců. Vysoká intenzita pěších na přechodech má za následek vznik kongesce silniční dopravy v širším okolí, která nenapomáhá plynulosti dopravy a může vést vlivem vysoké intenzity dopravy a častému pouštění chodců k vážným nehodám střetu chodců a vozidel.

Cílový stav:

Osazení všech tří přechodů pro chodce světelným signalizačním zařízením s chodeckými tlačítky a dynamickým řízením zajišťujícím detekci vozidel a cyklistů pomocí videodetekčních kamer. Všechna návěstidla budou z LED technologií a u návěstidel pro chodce budou osazena návěstidla akustická. V rámci realizace světelného signalizačního zařízení budou obnoveny také varovné a signální pásy u přechodů pro chodce a obnoveno vodorovné dopravní značení.

 
contentmap_plugin