Loading color scheme

 

uzavírka ulic Františkovská, Vaňurova, Anenská

Důvod uzavírky:

Bude prováděna rekonstrukce plynovodu, vodovodu, kanalizace a následná oprava komunikace a chodníků.

Termín uzavírky:

rekonstrukce inženýrských sítí - květen-červenec 2020
úprava povrchů - srpen-říjen 2020
úplná uzavírka komunikace, převedení dopravy po objízdných trasách

contentmap_plugin