Loading color scheme

 

uzavírka křižovatky ulic Stračí a Letná

Důvod uzavírky:

Dojde k úpravě křižovatky, komunikace a chodníků, odvodnění, dešťových kanalizačních přípojek, veřejného osvětlení a napájení a kabeláž světelného signalizačního zařízení

Termín uzavírky:
červen 2021 - říjen 2021 - částečná uzavírka Letné ul. a úplná uzavírka ul. Stračí

 

contentmap_plugin