Loading color scheme

 

uzavírka ulice klostermannova

Důvod uzavírky:

Jedná se o úplnou uzavírku ulice Klostermanova a částečnou uzavírku křižovatky ulice Klostermannova s Masarykovou třídou  z důvodu rekonstrukce plynovodu, kanalizace a vodovodu, oprava kom. a přilehlých chodníků

Termín uzavírky:

duben - srpen 2019  úplná uzavírka ulice Klostermannova
červen 2019 částečná uzavírka křižovatky Masarykova x Klostermannova

Úplná uzavírka ulice Klostermannova v úseku od křižovatky s ul. Husova po křižovatku s ul. Masarykova v termínu od 27.5.2019 do 30.11.2019, práce dle předběžného harmonogramu na rekonstrukci plynovodu budou prováděny v době od zahájení 27.5.2019 do konce července. Začátkem července budou souběžně zahájeny práce na rekonstrukci kanalizace a vodovodu, které by měly dokončeny nejpozději do 30.11.2019. V koordinaci s postupem prací na rekonstrukci kanalizace a vodovodu by zhruba od konce měsíce září měly probíhat práce na opravě povrchu komunikace i přilehlých chodníků, včetně veřejného osvětlení. Celková délka opravovaného úseku komunikace je cca 300 m.

contentmap_plugin