Loading color scheme

 

uzavírka ulice u domoviny

Důvod uzavírky:

SVS pokračuje s dokončením rekonstrukce IS (kanalizace a vodovodu) z roku 2018 + následná oprava komunikace a veřejného osvětlení

Termín uzavírky:

červen - říjen 2019 celková uzavírka s převedením dopravy po objízdných trasách 

V termínu od 8. 7. 2019 do 12. 8. 2019 budou prováděny práce na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ulici U Domoviny, a to v úseku mezi křižovatkami s ul. Plátenická a ul. Energetiků

V termínu od 13. 8. 2019 do 9. 9. 2019 budou prováděny práce na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ulici U Domoviny, a to v úseku od křižovatky s ul. Energetiků k ul. Mikulášská a dále ke křižovatce s ul. U Černého dolu

V termínu od 10. 9. 2019 do 15. 10. 2019 budou prováděna práce na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ulici U Černého dolu v úseku od křižovatky s ul. U Domoviny po ul. Energetiků

S ohledem na postup prací na rekonstrukci IS budou následovat práce na opravě komunikací, přilehlých chodníků a veřejném osvětlení – předpokládá se zahájení cca od 2. 9. 2019 a dokončení do 30. 11. 2019, práce na rekonstrukci IS i opravě povrchů budou probíhat po úsecích tak, aby byl zajištěn alespoň provizorní příjezd k nemovitostem jak pro rezidenty, tak pro složky IZS. Celková délka opravovaného úseku činí cca 630 m.

contentmap_plugin