Loading color scheme

Ulice Fučíková
Ulice Fučíková


ulice Fučíkova

Důvod akce:

Celá ulice fučíkova oprava plynovodu s následnou opravou komunikace, chodníků a veřejného osvětlení

Termín realizace:
květen - listopad 2022