Loading color scheme

Kontakt

Kristýna Havlíková
oddělení hospodářské správy
odbor správy veřejného majetku

Tel.: +420 485 243 460
Email: havlikova.kristyna@magistrat.liberec.cz

POSLAT NÁVRH NEBO PODNĚT

Sídlo: Jablonecká 41/27, 460 05 Liberec 5 (dveře 2.03)
Doručovací adresa: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Popis činnosti:

Odbor správy veřejného majetku se dělí:

  • oddělení technické správy
  • oddělení hospodářské správy

Činnost odboru zahrnuje správu a údržbu komunikací, veřejného osvětlení, mostních konstrukcí, dopravního značení, městských hřbitovů a akce investičního charakteru do vyjmenovaného majetku ve vlastnictví Statutárního města Liberec.

  • v rámci svěřené působnosti uzavírá jménem SML smlouvy o přijetí peněžitých nebo movitých darů v hodnotě do 10 000,- Kč
  • jménem SML uzavírá smlouvy na dobu kratší než 30 dnů o nájmu nebo výpůjčce majetku SML, který je odboru svěřen do správy
  • podílí se na koncepci energetické náročnosti budov, na koncepci technické infrastruktury a tvorbě zásad energetické koncepce města