Loading color scheme

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci lokalita Uralská, Zhořelecká, Krajinská, Průmyslová, Horská, Žižkovo náměstí a Kubelíkova-Řepná

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci lokalita Uralská, Zhořelecká, Krajinská, Průmyslová, Horská, Žižkovo náměstí a Kubelíkova-Řepná

Zřízení chodníku v ulici Uralská, v úseku Uralská - Švermova

Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu
registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000916

Původní stav:

Nebezpečná křižovatka dvouproudových frekventovaných komunikací, kolem kterých se pohybuje velké množství chodců. Ti využívají k chůzi mimo jiné i silnici, protože chodníky v ulici Uralská nejsou. Dosud jsou jen po pravé straně ulice Švermova. V době dopravní špičky kritickým místem projede téměř 1300 aut za hodinu, současně tam přechází vozovku desítky chodců. Provoz je stejně intenzivní oběma směry. Ročně se v této lokalitě stanou v průměru dvě dopravní nehody. Jejich příčinou je nejčastěji nerespektování dopravního značení nebo nedodržováním bezpečného odstupu.

Cílový stav:

Vytvoření dvou nových přechodů s bezpečnostními středovými ostrůvky pro chodce, které jsou navrženy v místech stávající využívané trasy pro pěší přes ulici Švermova před křižovatkou ve směru od centra a přes ulici Uralskou těsně za křižovatkou. Projekt počítá s vybudování jednostranného chodníku v části ulice Uralská.

Aktuální stav:

Projekt je dokončen.