Loading color scheme

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci lokalita Uralská, Zhořelecká, Krajinská, Průmyslová, Horská, Žižkovo náměstí a Kubelíkova-Řepná

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci lokalita Uralská, Zhořelecká, Krajinská, Průmyslová, Horská, Žižkovo náměstí a Kubelíkova-Řepná

Chodníky Kubelíkova a dělící ostrůvek přechodu ulice Řepná

Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu
registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000916

Původní stav:

Problematický je úsek kolem autobusové zastávky v ulici Kubelíkova, nevyhovuje také původní přechod pro pěší v ulici Řepné, v místě křižovatky s ulicí Kubelíkova. V minulosti byl pro zastávku autobusu proveden samostatný oddělený záliv, který však v současné době autobusy nevyužívají a slouží zejména pro krátkodobé zastavení vozidel. Zastávka byla umístěna do jízdního pruhu ulice Kubelíkova, kde
dochází k objíždění autobusu při jeho zastavení a z pohledu pěších i vozidel vzniklo dopravně nebezpečné místo. Ulice je přitom silně zatížená.

Cílový stav:

Úpravy počítají s vrácením autobusové zastávky do původního samostatného zálivu, při stávající trase pěších povede průběžný chodník. Úpravou projde i přechod v ulici Řepné, kde bych chodník fyzicky přerušený. Dříve byl přes ulici Řepnou vybudovaný přechod pro pěší. Ten ale svou délkou nevyhovuje stávající legislativě. V rámci úprav ho doplnění bezpečnostní středový ostrůvek.

Aktuální stav:

Projekt je dokončen.