Loading color scheme

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – lokalita Husova – Svobody – Hrubínova

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – lokalita Husova – Svobody – Hrubínova

Nové přechody pro chodce v ulici Hrubínova

Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu
registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000759

Původní stav:

Stávající ulice Hrubínova je lokálně páteřní místní komunikací propojující přilehlé městské části. Samotná šířka jízdního zpevněného pásu překračuje 13 metrů, na silnici jsou tři jízdní pruhy. Podél komunikace vedou chodníky pro pěší, oddělené od jízdního pásu nadvýšenou silniční obrubou. Podle sledování projede místem denně téměř 3000 vozů. V minulosti se tam stalo sedm dopravních nehod.

Cílový stav:

K vyšší bezpečnosti chodců mají přispět dva přechody pro chodce. V případě přechodu pro pěší umístěného blíže ulici Svobody se jedná o zřízení přechodu cca v místě historicky původního, který byl veden přes tři jízdní pruhy a v minulosti byl zrušený. V případě druhého přechodu, oddáleného od křižovatky s ulicí Svobody, se jedná o návrh řešení problému na frekventované trase, včetně přístupu ke stávajícím garážím. V obou případech je pamatováno na nové nasvětlení přechodu pro chodce.

Aktuální stav:

Projekt je dokončen