Loading color scheme

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – lokalita Husova – Svobody – Hrubínova

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – lokalita Husova – Svobody – Hrubínova

Řešení lokality ulice Husova

Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu
registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000759

Původní stav:

Páteřní komunikace má vyšší význam, propojuje městské územní celky, jedná o hlavní tah směrem k centru města a opačným směrem na Bedřichov a Jablonec nad Nisou. Riziková místa se vyskytují v Husově ulici ve čtyřech lokalitách: křižovatka Husova x Klášterní x Vítězná, přechod přes Husovu ulici před napojením ulice Jablonecké, přechod v ulici Melantrichova v křižovatce s ulicí Svobody a přechod pro pěší v ulici Zvolenské v křižovatce s ulicí Svobody. Podle sledování projede místem denně přes 3200 aut. Zejména v okolí Základní školy Husova se vyskytují opakované dopravní nehody.

Cílový stav:

K vyšší bezpečnosti má přispět úprava tří stávajících přechodů, tak aby odpovídaly současným technickým předpisům. Projekt řeší úpravy přechodů v ulicích Kláštěrní x Husova a Vítězná, dále pak úpravu stávajícího nenormového přechodu přes ulici Husovu před křižovatkou s ulicí Jizerskou a přechodů pro pěší přes ulice Chelčického a Zvolenská na ulici Svobody. Nové přechody zajistí plynulou návaznost pěší trasy.

Aktuální stav:

Projekt je dokončen