Loading color scheme

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci lokalita Uralská, Zhořelecká, Krajinská, Průmyslová, Horská, Žižkovo náměstí a Kubelíkova-Řepná

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci lokalita

Řešení lokality Žižkovo náměstí

Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu
registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000916“

Současný stav:

Páteřní komunikace ve Starém městě je dvoupruhová, směrově neoddělená s více než 16 metrů širokým zpevněným pásem v místě zastávky pro autobus. Podél silnice vedou chodníky, oddělené od zpevněného pojížděného pásu nadvýšenou kamennou obrubou. U autobusových zastávek není žádná úprava, autobus staví při kraji pojížděného zpevněného pásu, chybí tam přechod pro chodce. Ti se pohybují po silnici zcela bez regulace. V dopravní špičce místem projede za hodinu téměř 500 aut, policie tam v minulosti řešila jednu dopravní nehodu.

Cílový stav:

Úpravy zahrnují rozšíření zastávek na průchozí šířku min. 2,2 metru, v délce 12 metrů, opravu špatného povrchu chodníku na obou stranách komunikace a nového přechodu pro chodce v blízkosti zastávek MHD s dělícím ostrůvkem, místo pro přecházení u křižovatky ulic Generála Píky a Žižkovo náměstí. Projekt počítá také s modernizací veřejného osvětlení. Na silnici se objeví nové svislé značení, zvažuje se také snížení rychlosti na 40 kilometrů v hodině.

Aktuální stav:

Projekt je dokončen.