Loading color scheme

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci lokalita Uralská, Zhořelecká, Krajinská, Průmyslová, Horská, Žižkovo náměstí a Kubelíkova-Řepná

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci lokalita

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci lokalita Uralská, Zhořelecká, Krajinská, Průmyslová, Horská, Žižkovo náměstí a Kubelíkova-Řepná

Vybudování chodníku na ulici Horská

Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu
registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000916“

Původní stav:

Ulice Horská je páteřní komunikaci místního významu. Šířka zpevněného asfaltobetonového pásu dosahuje cca 6,5 metru. Komunikace v dotčeném úseku prochází okolní roztroušenou zástavbou rodinných domů. Po komunikaci vede také provoz městské hromadné dopravy. Podél silnice nejsou chodníky pro pěší, jejich pohyb se odehrává v prostoru zúžených nezpevněných krajnic a v jízdním pruhu vozovky.
V dopravní špičce místem projede za hodinu téměř 200 aut, po komunikacích se přitom pohybují desítky chodců. Opakovaně se tam staly dopravní nehody.

Cílový stav:

Vybudovat jednostranný chodník v ulici Horské, mezi křižovatkou s ulicí Mošnovou a U Koupaliště. V dotčeném úseku je chodník zatím řešený pouze u autobusových zastávek, a to u křižovatky s ulicí Na Kopci, bez návazností na chodníky na začátku a konci problematického úseku. Úpravy tam propojí chodník v celé délce.

Aktuální stav:

Projekt je dokončen.