Loading color scheme

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – zřízení chodníku a světelné signalizace Kunratická

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – zřízení chodníku a světelné signalizace

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – zřízení chodníku a světelné signalizace Kunratická

Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu
registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000915

 

Původní stav:

Problematická je křižovatka ulic Kunratická x Hrubínova. Z pohledu stavu v ulici Hrubínově chybí propojení tras pro pěší, chodníky z ulice Hrubínova na chodníky v Kunratická. V dotčeném prostoru ulice Hrubínova, mezi napojením Olbrachtovy a Kunratické není přechod pro pěší. Samotný pojížděný živičný jízdní pás lemuje nezpevněná krajnice. Řidiči silnici využívají k nevhodnému podélnému parkování. Podle sledování projede místem v dopravní špičce přes 800 vozů. V místě se opakuji dopravní nehody. Tuto skutečnost lze zdůvodnit pravděpodobně zhoršeným rozhledem zaviněným podélným stáním při komunikaci.

Cílový stav:

Úpravy zahrnují vybudování chodníků propojující stávající trasy v ulici Hrubínově s chodníky a trasou pro pěší v ulici Kunratické. Vylepšení počítají se zpevněním krajnice komunikace, výstavbou pruhů pro cyklisty, podélné parkování, řešení autobusových zastávek. Projekt počítá se clonovým nasvícení přechodu pro pěší a opravou komunikace.

Současný stav:

Projekt je dokončen

contentmap_plugin