Loading color scheme

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci lokalita Uralská, Zhořelecká, Krajinská, Průmyslová, Horská, Žižkovo náměstí a Kubelíkova-Řepná

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci lokalita Uralská, Zhořelecká, Krajinská, Průmyslová, Horská, Žižkovo náměstí a Kubelíkova-Řepná

Přechod pro chodce u dopravního hřiště

Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu
registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000916

Původní stav:

Jedná se o prostor stávající oboustranné autobusové zastávky s příliš širokým a předpisům nevyhovujícím přechodem přes ulici I/13 – Zhořeleckou, u dopravního hřiště. V současné době je celková šířka jízdního pásu se dvěma jízdními pruhy a zpevněnou krajnicí od 8,5 do 9,5 metry. Po obou stranách komunikace jsou vyvýšené chodníky, v místech napojení ulic Česká Tvrz a Lužická jsou přerušeny. V dopravní špičce místem projede za hodinu přes 850 aut, po přechodu se pohybují kvůli blízkosti Jedličkova ústavu i handicapovaní lidé. Ke kolizím tam dochází, protože motoristé často překračují povolenou rychlost.

Cílový stav:

V úseku se zvýšenou rychlostí projíždějících vozidel, zvláště ve směru do centra v začátku směrového oblouku bude profil pojížděného pásu v místě přechodu zúžen na sedm metrů. S ohledem na umístění přechodu a úpravy hran bude nutné upravit chodníky a schodiště do ulice Česká Tvrz.

Aktuální vývoj:

Projekt je dokončen