Loading color scheme

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci-komunikace Dr. Milady Horákové, úsek Hradební – U Potůčku

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci-komunikace Dr. Milady Horákové, úsek Hradební – U Potůčku

Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu
registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000918

Původní stav:

Frekventovaný úsek je páteřní komunikace propojující liberecké městské celky. Na široké komunikaci s chodníkem po obou stranách, s pruhy pro cyklisty, s odbočovacími pruhy, podélným stáním a autobusovou zastávkou se opakovaně staly dopravní nehody. Jejich příčinou bylo hlavně nedodržení bezpečné vzdálenosti a rychlá jízda. Největší provoz tam bývá mezi 14.00 a 15.00 hodinou. Za hodinu projede místem zhruba tisícovka vozů, velké množství z nich jezdí rychlostí vyšší než 50 kilometrů v hodině. V lokalitě se pohybují desítky chodců a cyklistů.

Cílový stav:

Zvýšenou přehlednost a vyšší bezpečnost nejen motoristů, ale i chodců a cyklistů má přinést úprava jízdních pruhu a křižovatky. Projekt počítá s opravou chodníků a tras pro pěší. Nový přechod pro chodce má vzniknout ve směru od centra před napojením ulice Čechova. Před a za řešeným problematickým úsekem povedou pruhy pro cyklisty, úprav se dočkají i autobusové zastávky v obou směrech.

Aktuální situace:

Projekt je dokončen