Loading color scheme

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci lokalita Uralská, Zhořelecká, Krajinská, Průmyslová, Horská, Žižkovo náměstí a Kubelíkova-Řepná

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci lokalita Uralská, Zhořelecká, Krajinská, Průmyslová, Horská, Žižkovo náměstí a Kubelíkova-Řepná

Řešení dvou přechodů v Průmyslové ulici

Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu
registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000916“

Původní stav:

Stávající ulice Průmyslová v průmyslové zóně Liberec Jih byla vybudovaná bez přesné znalosti budoucí okolní průmyslové zástavby. Ta se od doby výstavby silnice výrazně změnila, zatížení komunikace nepředvídatelně vzrostlo. V lokalitě se rozšířil tah pěších účastníků. V dopravní špičce místem projede za hodinu přes 820 aut, po komunikacích se pohybují desítky chodců. Letos v lednu tam auto na mokré silnici srazilo chodce.

Cílový stav:

V ulici Průmyslová vzniknou dva nové přechody pro pěší. Půjde o přirozené, již stávající trasy od nových podniků k zavedeným autobusovým zastávkám, potažmo pěší trase k hlavní komunikaci – směr České Mládeže. U obou přechodů budou středové ostrůvky, kterými budou upraveny dělené přechody pro pěší. Svítit na ně bude clonové osvětlení. Součástí stavby budou úpravy chodníků.Přibudou na nich signální a varovné pásy z betonové reliéfní dlažby v kontrastní barvě. Stejná konstrukce a stejná dlažba bude použita i na dělící ostrůvek.

Aktuální stav:

projekt je dokončen