Loading color scheme

Oprava parkoviště na Rybníčku

Oprava parkoviště na Rybníčku

Původní stav:

Parkoviště na Rybníčku (ulice U Nisy) je ve špatném technickém stavu, kdy je asfaltobetonový zpevněný povrch za hranicí své životnosti. Parkoviště nemá zajištěno odtok dešťové vody a dochází tak ke zvětšování nerovností na povrchu a související degradaci a praskání. V některých místech, především u schodiště k řece Nisa, se tak tvoří rozlehlé kaluže. Lemování zpevněné plochy je provedeno kamennými krajníky a betonovými obrubami – vše ve špatném stavebním stavu. Zejména betonové obruby jsou prakticky rozpadlé, za hranicí životnosti a funkčnosti.

Cílový stav:

Bude provedena generální oprava parkoviště zahrnující řešení odvodnění vybudováním nových uličních vpustí napojených na kanalizaci, výměna asfaltobetonového povrchu a betonových obrub, údržba přilehlého chodníku v bezbariérovém provedení a úprava vjezdu na parkoviště. Umístění parkoviště, jeho rozměry a dispozice parkovacích míst zůstanou zachovány. Přibližná délka opravy je stanovena na cca 8 týdnů při vhodných klimatických podmínkách.

Aktuální stav:

Projekt je dokončen