Loading color scheme

Zvýšení bezpečnosti dopravy - přejezd tramvají Na Pláni-Lipová a přechod Blažkova

Ulice Na Pláni

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci III - lokality Na Pláni - Lipová, Blažkova

Projekt je spolufinacován z Integrovaného regionálního operačního programu
registrační číslo: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0016051

Původní stav:

V ulici Blažkova je zřízen přechod pro chodce, ale bez odpovídajícího světelného signalizačního zařízení. Přestože je zde velký pěší provoz, jsou chodci nuceni vyčkat na výzvu projíždějících řidičů o přechod, resp. zde doprava není nijak usměrňována. v ulicích Na Pláni a Lipová je světelné signalizační zařízení pouze pro automobilovou dopravu na tramvajových přejezdech. Pěší doprava je nahodilá a nijak usměrňovaná. Vzhledem k bezprostřední blízkosti terminálu MHD jsou zde velké dopravní kongesce a chodci nemají možnost bezpečně přejít, přestože jsou zde přechody pro chodce.

Cílový stav:

V Ulicích Na Pláni a Lipová bude zřízeno nové světelné signalizační zařízení na přechodech pro chodce a tramvajových přejezdech s dynamickým řízením pomocí videodetekčních kamer, chodeckých tlačítek a tramvajových detektorů. Všechna návěstidla budou LED a u sloupů budou pro chodce osazena akustická návěstidla. V ulici Blažkova dojde na úpravu přechodu pro chodce s doplněním světelného signalizačního zařízení, která zahrnuje umístění zvýšených chodeckých stožárů, nových návěstidel LED, zvukových návěstidel, chodeckých tlačítek. V rámci realizace světelného signalizačního zařízení budou obnoveny také varovné a signální pásy u přechodů pro chodce a obnoveno vodorovné dopravní značení. Na sloupky světelného signalizačního zařízení budou přemístěny nové svislé dopravní značky.

Aktuální stav:

Projekt je dokončen

 
contentmap_plugin