Loading color scheme

Křižovatka U Močálu x Na Žižkově
Křižovatka U Močálu x Na Žižkově

dotacni projekt u mocalu

Křižovatka U Močálu x Na Žižkově

Současný stav:

Vlivem stávajících nedostatečných rozhledových poměrů a nevhodného uspořádání není na křižovatce zajištěna bezpečná průjezdnost rozměrných vozidel, například kloubových autobusů. Není zajištěn bezpečný chodců v křižovatce a v jejím okolí díky chybějícímu chodníku a délky autobusových zastávek nesplňují požadavky dopravce.

Cílový stav:

V rámci úpravy křižovatky bude zhotoven nový dělený přechod pro chodce s ochranným ostrůvkem a autobusová zastávka „Horní Kopečná“ ve směru do centra bude nově umístěna do zálivu za křižovatkou oproti stávajícímu stavu s umístěním v jízdním pruhu komunikace. V opačném dopravním směru bude tato autobusová zastávka posunuta o 28 metrů ve směru k uvedené křižovatce z důvodu lepší dostupnosti k novému dělenému přechodu pro chodce s návazností na zajištění bezpečné cesty k okolním obytným objektům a tenisového a více účelového sportovního areálu. Dále bude v rámci této stavby provedeno nové propojení pro pěší od uvedených autobusových zastávek z ulice U Močálu k bytové zástavbě v ulici Červeného a v podobě nového schodiště mezi novým chodníkem u komunikace a komunikací u garáží v ulici Červeného.

Pro zajištění bezpečného pohybu chodců v ulici U Močálu bude zřízen nový chodník podél vozovky komunikace mezi křižovatkou Dělnická x U Močálu x Šlikova a křižovatkou U Močálu x Na Žižkově.

Výše uvedené navržené prvky přispějí ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu a snížení nehodovosti v dané lokalitě.

Autobusové zastávky budou provedeny v nových konstrukcích a v novém dispozičním řešením pro provoz autobusů do délky 18 metrů dle požadavků provozovatele MHD. Součástí obnovy autobusových zastávek bude také zhotovení nových nástupišť se zajištěním bezbariérového přístupu OSSPO k vozidlům MHD.

V souvislosti s úpravou křižovatky a autobusových zastávek bude přistoupeno k opravě chodníků v hranicích úprav, stávající konstrukce chodníků bude odstraněna a nahrazena novou s krytem z betonové dlažby. V úsecích obnovovaných chodníků v návaznosti na přechod pro chodce a místo pro přecházení v křižovatce budou zhotoveny s prvky pro bezbariérový pohyb OSSPO – úrovňově, bez výškových stupňů, s vodicími prvky.

contentmap_plugin