Loading color scheme

Ulice Erbenova


ulice Erbenova

Důvod akce:

 V úseku od křižovatky s ulicí Písecká ke křižovatce s ulicí Ještědská bude provedena oprava plynovodu s následnou obnovou komunikace, chodníků a nové propoje VO

Termín realizace:
bude upřesněn