Loading color scheme

 

uzavírka ulice klášterní

Důvod uzavírky:

Bude prováděna rekonstrukce plynovodu, kanalizace, vodovodu – komunikace ve vlastnictví Libereckého kraje, město zajistí opravu chodníků a veřejného osvětlení

Termín uzavírky:

16. března - 2. října 2010 - úplná uzavírka komunikace po úsecích, převedení dopravy po objízdných trasách

křižovatka Klášterní ulice  s ulicí Husova v termínu od 23. března do 24. dubna 2020
bude-li se realizovat nová plynovodní přípojka pro KNL, dojde k částečnému omezení dopravy v ul. Jablonecká, předpoklad červen - září 2020 (bude upřesněno)

contentmap_plugin