Loading color scheme

 

uzavírka ulic U Opatrovny a u Krematoria

Důvod uzavírky:

Bude prováděna rekonstrukce plynovodu, kanalizace, vodovodu a následná oprava komunikace, přilehlých chodníků a veřejného osvětlení.

Termín uzavírky:
Oprava inženýrských sítí 27. dubna  - srpen 2020
Následná úprava povrchů září 2020 - říjen 2020

- úplná uzavírka ul. U Opatrovny a částečná uzavírka v ul. U Krematoria, převedení dopravy po objízdných trasách 

 

contentmap_plugin