Loading color scheme

 

uzavírka ulice Slovanské údolí, ulice javorová a okolních ulic

Důvod uzavírky:

Bude prováděna oprava vodovodu, kanalizace, NTL plynovodu a následně oprava povrchu komunikace a veřejného osvětlení.

Termín uzavírky:
12. dubna 2021 - listopad 2021 - úplná uzavírka komunikace, převedení dopravy po objízdných trasách

Oprava inženýrských sítí: duben- červenec 2021
Následná oprava povrchů červenec - listopad 2021

contentmap_plugin