Loading color scheme

 

uzavírka ulice Plužní

Důvod uzavírky:

Bude prováděna rekonstrukce vodovodu a kanalizace, rekonstrukce a úprava STL plynovodu a poté dojde k opravě povrchu a přilehlých zpevněných ploch

Termín uzavírky:
22. března 2021 - 15. srpna 2021 - úplná uzavírka komunikace, převedení dopravy po objízdných trasách

Oprava inženýrských sítí: březen- červen 2021
Následná oprava povrchů: červenec - srpen 2021

contentmap_plugin