Loading color scheme

Uzavírka ulice Plužní

 

uzavírka ulice Plužní

Důvod uzavírky:

Bude prováděna rekonstrukce vodovodu a kanalizace, rekonstrukce a úprava STL plynovodu a poté dojde k opravě povrchu a přilehlých zpevněných ploch

Termín uzavírky:
22. března 2021 – 21. listopadu 2021 úplná uzavírka komunikace, převedení dopravy po objízdných trasách 

Oprava inženýrských sítí: březen- 15. září 2021
Následná oprava povrchů: září - 21. listopadu 2021

contentmap_plugin