Loading color scheme

Uzavírka ulice Onrickova

 

uzavírka ulice Ondříčkova

Důvod uzavírky:

Proběhne oprava opěrné zdi a vyvolané přeložky stávajícího kabelového vedení ČEZ, CETIN a veřejného osvětlení

Termín uzavírky:
Květen 2021 - říjen 2021 - úplná uzavírka komunikace, převedení dopravy po objízdných trasách

V roce 2022 bude pokračovat rekonstrukcí inženýrských sítí

contentmap_plugin