Loading color scheme

 

uzavírka ulice Dr.Milady horákové - úsek u potůčku-mostecká

Důvod uzavírky:

práce na splaškové a dešťové kanalizaci a vodovodu probíhají již od srpna 2018 (zpožděno z důvodu výskytu skalního podloží v nové trase inženýrských sítí), do konce června by toto mělo být hotovo, kdy zde bude částečná uzavírka, a poté bude navazovat oprava povrchu komunikace, chodníků, veřejné osvětlení a světelné signalizační zařízení (SSZ) po rekonstrukci IS v úseku od ulice U Potůčku až po ulici Mosteckou s celkovou uzavírkou úseku

Termín uzavírky:

leden - červen 2019 částečná uzavírka
červen - září 2019 celková uzavírka s převedením dopravy po objízdných trasách (předpoklad)

contentmap_plugin