Loading color scheme

 

uzavírka ulic Londýnská, hokešova, U jeslí a příkrá

Důvod uzavírky:
  • Jedná se o práce na rekonstrukci inženýrských sítí v úseku ulice Londýnská od mostu přes Nisu, křižovatku s ul. Dožínková – Norská – Růžodolská po křižovatku s ul. Ostašovská – Zahradní . Rekonstrukce IS (plynovodu, vodovodu a kanalizace) zasahují i do přilehlých bočních komunikací – ul. Hokešova, U Jeslí a Příkrá.

    S ohledem na termín předpokládaného dokončení realizace rekonstrukce IS v ul. Londýnské, počítá ŘSD v letošním roce pouze s provizorní opravou povrchu komunikace. Rozsah stavby a předpokládaných uzavírek je patrný v celkové mapě na rok 2019.

    Termíny uzavírek:

Rekonstrukce plynovodu v ul. Londýnská probíhá  od 23. 4. 2019 při částečném omezení dopravy a provozu řízeném semafory. Od června době pokračují práce na plynovodu v bočních ulicích. Celá rekonstrukce plynovodu bude dokončena do 31. 7. 2019.

Od 1. 7. 2019 do 15. 8. 2019 bude probíhat rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Hokešova, následně cca do 31. 10. 2019 bude prováděna oprava komunikace a veřejného osvětlení.
Od 1. 8. 2019 do 15. 9. 2019 se předpokládá rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulicích U Jeslí a Příkrá, s obnovou povrchů a výměnou kabelového vedení VO se počítá v období od 9. 9. 2019 do 17. 11. 2019.
Práce v bočních ulicích budou prováděny za plné uzavírky po úsecích cca 30 – 50 m tak, aby byl zajištěn provizorní příjezd k přilehlým nemovitostem.

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Londýnské je plánována na dvě etapy : od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2019 práce na rekonstrukci V+K v dolní části, tj. v úseku od mostu za křižovatku Londýnská – Růžodolská – Norská – plná uzavírka s objízdnou trasou ulicí Žitavská (i pro autobusy MHD a PAD).

Od 1. 9. 2019 do 30. 11. 2019 rekonstrukce kanalizace a vodovodu v části od křižovatky s ul. Růžodolská po křižovatku Ostašovská – Zahradní – plná uzavírka s objízdnou trasou vedenou ulicemi Zahradní a Norská

 

contentmap_plugin