Loading color scheme

Návrh na posouzení situace ve Vesci

Dobrý den,

chtěl bych touto cestou požádat o posouzení, případně opravu účelové komunikace v katastru města Liberec – Vesec. Konkrétně se jedná o účelovou komunikaci v majetku města pod katastr. č. 142/1 a to před domem s katastr. č. 142/2. Pokud jde o konkrétní adresu, je to komunikace mezi domy U Sídliště 453 a 454 Vesec – Liberec a odstavná plocha před domem 453, kde je toto nutno opravit, možnost úrazu.

Rudolf Bulíř

Dobrý den pane Bulíři,

odbor správy veřejného majetku obdržel Váš podnět ve věci posouzení a případně opravy komunikace na pozemku p.č. 142/1 v k.ú. Vesec u Liberce. Váš podnět předávám příslušnému správci komunikací, který jej prověří na místě a v závislosti na výsledku zjištění budou přijata vhodná opatření.

S pozdravem

Ing. Jiří Kovačičin
vedoucí oddělení technické správy
odbor správy veřejného majetku

Statutární město Liberec
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
pracoviště: Jablonecká 41/27, 460 05 Liberec

tel.: 485 243 876
email: kovacicin.jiri@magistrat.liberec.cz
web: www.liberec.cz