Loading color scheme

Dotaz k problematickému parkování vozidel na sídlišti Ruprechtice
Dotaz k problematickému parkování vozidel na sídlišti Ruprechtice

Dobrý den,

ráda bych věděla, kdy a zda vůbec bude řešena neutěšená situace s parkováním a pohybem chodců mezi nouzově zaparkovanými vozidly proti všem dopravním předpisům na sídlišti Ruprechtice. Pokud je mi známo, situace s parkováním byla v plánu investic již v roce 2015, ale doposud nic není realizováno a přes mé telefonické dotazy se stále nic neděje. Děkuji za brzkou odpověď s nadějí, že bude kladná.

Zdeňka Machotková

 

Vážená paní Machotková,

z vašeho podnětu není zřejmé jaké části sídliště Ruprechtice se podnět týká. Lze tak předpokládat, že se jedná o lokalitu ulic Třešňová, Rychtářská a Konopná, jelikož na tuto lokalitu byla připravována dokumentace na rozšíření parkovacích stání v minulých letech a tato informace proběhla sdělovacími prostředky. Realizace akce, jejímž předmětem bylo zejména rozšíření počtu parkovacích stání a oprava komunikací a chodníků je závislá zejména na finančních možnostech města. Realizace této akce již byla nárokována do rozpočtu, ale zatím nebyla podpořena schválením finančních prostředků.

Ačkoli se statutární město Liberec snaží provádět opravy komunikací a revitalizace sídlišť s cílem navýšení počtu parkovacích míst je třeba nadále brát na vědomí skutečnost, že silniční motorové vozidlo je movitou věcí, za níž je odpovědný pouze její vlastník. Je ústavním právem vlastníka užívat požitky a benefity vyplývající z vlastnictví za podmínky, že užívání není v rozporu s ustanovením některého ze zákonů ČR. Na druhou stranu je také plně věcí vlastníka starost o řádný stav a zajištění svého vlastnictví. Zákon o pozemních komunikacích nestanovuje povinnost vlastníku pozemní komunikace zajistit parkovaní pro uživatele pozemních komunikací. Vlastníci si tak často pořizují motorová vozidla a neřeší, kde je budou odstavovat a často se mylně domnívají, že je povinností obce tato místa zajistit. Není povinností (a často ani v možnostech) obce tato místa neustále zajišťovat. Jak již bylo výše uvedeno, tak statutární město Liberec se v rámci možností snaží vyjít vstříc požadavkům občanům a rozšiřovat parkovací plochy.

S pozdravem

Ing. Jiří Kovačičin
vedoucí oddělení technické správy
odbor správy veřejného majetku
Statutární město Liberec
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
pracoviště: Jablonecká 41/27, 460 05 Liberec

tel.: 485 243 876
email: kovacicin.jiri@magistrat.liberec.cz
web: www.liberec.cz