Loading color scheme

Návrh na rozšíření křižovatky Žitavská – Jungmannova – Švermova o jeden jízdní pruh

Dobrý den,

kdykoliv v jakoukoli denní dobu projíždíme ulicí Hanychovskou přes ulici Žitavskou, směrem na Jungmanovu, je tato křižovatka „uspaná“ a auta stojí daleko ve směru k nádraží. Přitom by stačilo rozšířit křižovatku o jízdní pruh, protože jinak svítící šipka doprava je tam k ničemu, pokud hned první vozidlo odbočuje doleva nebo jede rovně. Okolo křižovatky je jen tráva, nechápu, proč toto rozšíření nebylo ihned provedeno při stavbě této křižovatky. Uvažujete o rozšíření jízdního pruhu?

Děkuji za odpověď.

Zdenka Lanková

Vážená paní Lanková,
na základě Vašeho podnětu na webu www.bezpecnadoprava.liberec.cz Vám sdělujeme následující:
křižovatky ulic Žitavská – Jungmannova – Švermova – rampa I/35 jsou v současné době v šířkovém uspořádání, které z důvodu narůstajícího provozu jsou na hranici své kapacity, z tohoto důvodu je naplánována úprava křižovatky.

Dojde k vyčlenění samostatných odbočovacích pruhů vlevo do ulic Žitavské z Jungmannovy a ze Švermovy na rampu silnice I/35 (směr Praha), z tohoto důvodu je dále navrhováno rozšíření kontaktních průjezdných profilů ulic Žitavské na 4 jízdní pruhy a ulice Jungmannovy (v jízdním pásu ve směru na Františkov) na 3 jízdní pruhy. Průjezdný profil ulice Žitavské (mezi křižovatkami Hanychovská x Jungmannova bude rozšířen o 3,80 m na celkovou šířku 12,00 m, rozšíření bude provedeno vlevo do volné přidružené plochy.

Část profilu ulice Jungmannova (směr Švermova, Františkov) bude rozšířen o 2,10 m na celkovou šířku 9,50 m, rozšíření bude provedeno vpravo do volné přidružené plochy. Stávající přechod přes ulici Žitavskou se rozšíří o 130 m na celkovou délku 9,50 m a v tomto rozsahu se upraví vodorovné značení a dojde k výškové úpravě obruby na chodníkové ploše.

Realizace úpravy křižovatky je spojena s rezidenční výstavbou v ulicích Švermova/Tovární – Františkov a s výstavbou Bytového domu Zelená střecha v ulicích Švermova/Klášterského – Františkov, veškeré práce spojené se zkapacitněním křižovatky a s rezidenční a bytovou výstavbou budou dokončeny nejpozději v roce 2025.

S pozdravem

Bc. Radka Fadrhoncová
specialista odboru správy veřejného majetku
odbor správy veřejného majetku

statutární město Liberec
Magistrát města Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1 ; Liberec

tel.: +420 485 243 536
e-mail: fadrhoncova.radka@magistrat.liberec.cz
web: www.liberec.cz
pracoviště: Liebiegova vila – Jablonecká 41/27, 460 05 Liberec