Loading color scheme

Chodník v ulici Sovova mezi ZOO a Tichou ulicí
Chodník v ulici Sovova mezi ZOO a Tichou ulicí

Dobrý den,

často se pohybujeme nejen s dětmi v oblasti Lidových sadů a ZOO. Nebylo by možné vybudovat chodník v ulici Sovova mezi ZOO a Tichou ulicí. Chybí taky dobře schůdná bezpečná cesta. Je zde možnost jít po vyšlapané cestě lesem nebo po silnici. Dále by aspoň vznikla dobrá přístupová cesta od konečné tramvaje k nově opravenému lesnímu koupališti.

Děkuji a s pozdravem

Aleš Bílkovský

Vážený pane Bílkovský,

na základě Vašeho podnětu na webu www.bezpecnadoprava.liberec.cz Vám sdělujeme následující:

Odbor správy veřejného majetku již koncem roku 2016 nechal zpracovat projektovou dokumentaci „ Oprava ulice Sovova a nová parkovací plocha“. Záměrem tohoto projektu je oprava komunikace Sovova od cesty k bývalému letnímu divadlu až po ulici U Zoologické zahrady. Délka opravovaného úseku je cca 240 m, podél celé trasy bude na pravé straně doplněn chodník pro pěší v jednotné šířce 2m. Před odbočkou do ulice Tichá bude vybudována nová parkovací plocha pro osobní automobily s kapacitou 40 parkovacích míst. Součástí projektu je také úprava odvodnění komunikace a oprava a rozšíření veřejného osvětlení podél nového chodníku a parkoviště. V současné době odbor správy veřejného majetku zajišťuje potřebná povolení k realizaci stavby.

S pozdravem

Romana Kozáková

statutární město Liberec

odbor správy veřejného majetku