Loading color scheme

Chodník v ulici Sovova a rekonstrukce křižovatky Žitavská x Švermova

Dobrý den,

Prosím o informaci, zda je uvažováno o realizaci chodníku v ulici Sovova. Místo je velmi nebezpečné, zejména v zatáčce „u kamenů“ a cestu vyšlapanou v lese přes kořeny stromů nelze považovat za náhradu chodníku.
V jakém časovém horizontu proběhne rekonstrukce ulice Slovanské údolí- původně byla zahrnuta do IPRM Lidové sady?
Je v plánu rekonstrukce křižovatky ulic Žitavská a Švermova ve směru od nádraží, ve smyslu rozšíření části komunikace a přidání odbočovacího pruhu, ve směru doprava pod dálniční most a do ulice Jungmannova? Pravidelně se v tomto směru tvoří dopravní zácpy, které brání i plynulosti provozu MHD. Současně na této křižovatce dennodenně jezdí řidiči na červenou a to včetně řidičů MHD, což dopravní situaci a plynulost provozu v křižovatce dále zhoršuje. Tento stav je jistě snadno monitorovatelný kamerovým systémem na semaforech.

S pozdravem

Jana Nováková

 

 

Vážená paní Nováková,

na základě Vašeho podnětu na webu www.bezpecnadoprava.liberec.cz Vám sdělujeme následující:

na realizaci chodníku v ulici Sovova je zpracována projektová dokumentace a bylo již vydáno Územní rozhodnutí, dosud však na tuto stavbu nebyly v rozpočtu města vyčleněny finanční prostředky. Rekonstrukce ulice Slovanské údolí se zatím nepřipravuje, v projektu IPRM Lidové sady asi byla oprava této ulice zahrnuta, dotace však nebyla přidělena. Opravy v této lokalitě řeší město postupně z vlastních prostředků v rámci sdružených investic společně s vlastníky IS (r. 2017 – ul. Horova, Purkyňova, letos ul. Janáčkova). Ulice Slovanské údolí v nejbližší době ani do těchto investic zahrnuta není.

Rekonstrukce křižovatky ulic Žitavská a Švermova je ve fázi projektové přípravy a územního řízení. Realizace, pokud budou na vyčleněny finanční prostředky, by mohla proběhnout v roce 2019.

 

S pozdravem

 

Michaela Pitvorová

oddělení hospodářské správy

odbor správy veřejného majetku

 

Statutární město Liberec