Loading color scheme

Parkování ve Frýdlantské a Sokolské ulici

Dobrý den,

Opakovaně upozorńuji, že by bylo třeba zajistit parkování aut před centrem města aby centrum nebylo auty přeplněné. V prostoru Frýdlantské a Sokolské se rozsáhle parkuje, teď už i na ( dle leteckého snímku zelené) ploše poblíž rodného domu F.X, Šaldy. Jeden dvoupodlažní parkovací dům by zde, před novou budovou Avicena, měl a asi i mohl být umístěn.
J. Herzig

 

Vážený pane Herzigu,

na základě Vašeho podnětu na webu www.bezpecnadoprava.liberec.cz Vám sdělujeme následující:

 

Děkujeme za podnět ve věci rozšiřování počtu parkovacích stání ve městě. Realizace parkovacího domu v místě objektu Avicena se v současné době nepřipravuje. Nelze však vyloučit že do budoucna zde nějaké taková stavba bude zřízena. V současné době se projednává možnost výstavby parkovacího domu v rámci areálu nemocnice, který je také v blízkosti centra a mohlo by tak dojít ke zlepšení situace.

Lze předpokládat, že to z dlouhodobého pohledu nebude jediné a definitivní řešení dopravy v centru. Čím více parkovacích míst (včetně domů) se v centru města vybuduje, tím více dopravy a vozidel se tam přivede. Toto je však již koncepční otázka pro střednědobý a dlouhodobý horizont.

S pozdravem

Ing. Jiří Kovačičin
vedoucí oddělení technické správy

odbor správy veřejného majetku

Statutární město Liberec