Loading color scheme

Řešení chodníků v ulici Fučíkova

Dobrý den,
využívám vašeho webu, kam si občané mohou psát o nové chodníky a jiná dopravní opatření.

Bydlím v ulici Fučíkova. Části této ulice jsou ve velmi špatném stavu (díry), rovněž chodníky jsou ve velmi špatném stavu, někde se i propadají.
Dále je v celé čtvrti problém s parkováním vozidel a projížděním vozidel v obou směrech.
Celková šířka komunikací a dvou chodníků po obou stranách komunikace je cca 8 metrů ( cca 1,8+4,4+1,8). Bohužel musí parkující auta stát na chodníku, aby příliš nezužovala profil ulice.
Nejlepší by bylo provést celkovou úpravu čtvrti na systém jednosměrek a uliční profil udělat například v pořadí : chodník 1,5m + jednosměrná komunikace 3 m + parkovací stání 2m + chodník 1,5 m (viz obrázky níže)

 

Fučíkova2 Fučíkova– Fučíkova 1

 

Vážená paní Novotná,

 

na základě Vašeho podnětu na webu www.bezpecnadoprava.liberec.cz Vám sdělujeme následující:

 

Odbor správy veřejného majetku (dále jen SM) přijal Váš podnět na úpravu komunikace Fučíkova včetně chodníků. Návrh úpravy bere odbor SM na vědomí.

K parkujícím automobilům odbor SM uvádí, že obecně zvýšená koncentrace vozidel stojících podél komunikací je problémem většiny hustěji zalidněných oblastí, nicméně je třeba brát na vědomí, že zákon o pozemních komunikací nestanovuje povinnosti vlastníku pozemní komunikace zajistit parkování pro uživatele pozemních komunikací. Vlastníci si tak často pořizují motorová vozidla a neřeší, kde je budou odstavovat, často se mylně domnívají, že je povinností obce tato místa zajistit. Není povinností a často ani v možnostech obce tato místa neustále zajišťovat.

 

S přáním hezkého dne

 

Mgr. Martin Mach

referent oddělení technické správy

odbor správy veřejného majetku

 

Statutární město Liberec