Loading color scheme

Dopravní značka - Dej přednost v jízdě - křižovatka ulic Na Výšinách a Aloisina Výšina

Dobrý den,

Dopravní značka - Dej přednost v jízdě - křižovatka ulic Na Výšinách a Aloisina Výšina. Dopravní značka je umístěna na našem soukromém pozemku, mimo chodník, navíc ji zakrývá listí stromů. Je třeba ji vrátit zpět na chodník, blíž k silnici (jak tomu bylo před rekonstrukcí chodníku).

děkuji za odpověď Pavel Vorlíček

 Vážený pane Vorlíčku,

na základě Vašeho podnětu na webu www.bezpecnadoprava.liberec.cz Vám sdělujeme následující:

Odbor správy veřejného majetku provede přesun svislého dopravního značení P4 (dej přednost v jízdě) ze soukromého pozemku (p.p.č. 1083/5) na chodník komunikace Na Výšinách (p.p.č. 1082) v k.ú. Starý Harcov. Přesun bude realizován prostřednictvím společnosti Technické služby města Liberce a.s.

S pozdravem

Mgr. Martin Mach
referent oddělení technické správy
odboru správy veřejného majetku

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Magistrát města Liberec