Loading color scheme

Vodorovné dopravní značení v ulici Svojsíkova

Dobrý den,

moc rád bych si vyslechl odůvodnění realizace ,,projektu,, VDZ, které se realizovalo v ulici Svojsíkova v týdnu od 28.10. do 1.11.2019. Rozumím tomu, že Vám zbyly určité finanční prostředky, které se potřebují honem honem do konce roku proinvestovat, nicméně realizace VDZ v této ulici, kde bydlím, mi přijde zcela zbytečná. Označil bych to jako plýtvání prostředků daňových poplatníků, neboť čáry vodorovného značení jsou nepochopitelně natřeny přes výtluky, propadlé šachty a uliční vpustě. Trošku mě to mrzí, protože Vaše iniciativa zlepšení stávajících podmínek je chválihodná, ale trošku bych se nad tím nejprve zamyslel. Konkrétně v této ulici je problém úplně jinde, každý rok pozoruji, jak se tu TSML učí vysprávkovat asfaltový kryt vozovky, kdy životnost této úpravy je maximálně dvě zimy... Momentálně má silnice nespočet záplat v několika vrstvách na sobě, v jiných místech je zas až o 20 cm propadlá. Celkový její stav hodnotím jako jeden z nejhorších v celém Liberci. Nebylo by lepší přistoupit ke kompletní rekonstrukci, kde by došlo k výměně i podkladních vrstev? Ale to se pohybujeme trošku v jiných částkách... a dle nově realizovaného VDZ tuším, že s rekonstrukcí v nejbližší době nepočítáte. Zpět k VDZ, chtěl bych vědět, kdo projektoval odstupy zákazu parkování od křižovatek? V zákoně č.13/1997 se uvádí, že řidič nesmí stát ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky. Proč sakra je dle nově realizovaného VDZ zakázáno stát 15 metrů před hranicí křižovatky? To opravdu nechápu, obecně je známo, že je problém s nedostatečnou kapacitou míst pro parkování a Vy touto ,,skvělou,, úpravou snížíte počet potencionálních stání o 3 místa. Vliv na rozhledové trojúhelníky v této slepé ulici, kde je po obou stranách vzrostlá vegetace, je minimální. Toto je jen jeden případ z mnoha. A aby toho nebylo málo, pošlete sem MP, která vesele několik hodin po dokončení vodorovného značení pokutuje rezidenty, kteří nestojí na vyhrazených místech ...

S pozdravem
Bc. David Hořák

 

Vážený pane Hořáku,
na základě Vašeho podnětu na webu www.bezpecnadoprava.liberec.cz Vám sdělujeme následující:

Prostřednictvím webu „Bezpečná doprava“ obdržel odbor správy veřejného majetku Váš dotaz ohledně nového vodorovného dopravního značení ve Svojsíkově ul.
K úpravám dopravního značení v ul. Svojsíkova, Rokycanova a Divišova došlo na základě opakovaných stížností obyvatel, zejména ze Svojsíkovy ul., na oboustranné parkování vozidel.
Projektová dokumentace byla zpracována Ing. Danielem Jírou, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby. Délky a umístění parkovacích pruhů byly navrženy na základě dopravního posouzení.
Návrh úprav byl odsouhlasen Policií ČR – DI. Následně bylo odborem dopravy MML vydáno stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v uvedených ulicích.

Uznáváme, že stavebně technický stav komunikace ve Svojsíkově ul. je špatný. Ovšem bez pravidelných oprav výtluků technologií bez výřezu by byl ještě horší.
Jistě uznáte, že nemá smysl opravovat povrch komunikace bez výměny inženýrských sítí, které jsou za hranicí životnosti. Celková rekonstrukce vozovky je připravována ve spolupráci s majiteli sítí. Vzhledem k technické a zejména finanční náročnosti je příprava takové stavby otázkou několika let. Následně by měla být provedena rekonstrukce vozovky a chodníků.

S ohledem na plánovanou rekonstrukci vozovky bylo vodorovné dopravní značení provedeno v barvě, což je několikrát levnější než značení v plastu.
Rozhodně není pravda, že bylo značení provedeno proto, aby byly proinvestovány finanční prostředky.
Rovněž nebyl odborem správy veřejného majetku dán podnět městské policii ke kontrole a pokutování rezidentů.

S pozdravem

Petra Malá
referent oddělení technické správy
odbor správy veřejného majetku

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Magistrát města Liberec