Loading color scheme

Návrh opatření pro cyklisty v ulici Charbinská

Dobrý den,

Chci Vás poprosit o prověření zda by nešlo zřídit cykloobousměrku (E12b) v ulici Charbinská (od kostela sv.Bonifáce po ul. Sáňkařskou). Kola zde stejně přirozeně jezdí v protisměru, alespoň by se to zlegalizovalo a řidiči aut by nejezdili tak rychle když by předpokládali cyklistu v protisměru.

Děkuji předem za odpověd

MilanBekr

Vážený pane Bekre,
na základě Vašeho podnětu na webu www.bezpecnadoprava.liberec.cz Vám sdělujeme následující:

Rozhodnutí umožnit cyklistům obousměrný provoz v jednosměrné komunikaci by mělo vycházet z dopravního posouzení, které zohlední mimo jiné intenzitu a skladbu dopravního proudu, šířkové uspořádání, využití komunikace v návaznosti na širší okolí atd. Na základě těchto údajů společně s technickými předpisy je poté navrženo nejvhodnější řešení (např. úprava dopravního značení, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty atd.) s důrazem především na bezpečnost všech účastníků silničního provozu. K jízdě směrem od Ještědské ulice by měli cyklisté využívat komunikaci Irkutskou, která je rovněž jednosměrná v opačném směru než ulice Charbinská a vede po ní také cyklotrasa.

S pozdravem

Bc. Denisa Černá
referent oddělení technické správy
odboru správy veřejného majetku

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Magistrát města Liberec