Loading color scheme

Havárie v ulici Svobody

Dobré dopoledne,

mluvila jsem dnes s p. Pitvorovou o uzávěře ul. Svobody, která společně s uzavřenou ul. Klášterní činí z dojezdu na Husovku skutečně nezapomenutelný zážitek. Podařilo se mi spojit s p. Svobodou, a informace od něj je, že ul. Svobody bude otevřená 2. 10. Určitě by bylo prima tuto informaci poskytnout na Vašem webu, aby lidé dojíždějící od Jablonce věděli, že si mají pořídit vrtulník, protože jinak se včas do práce nedostanou.

Zuzana Fenclová

Vážená paní Fenclová ,
uzavření ul. Svobody je vyvoláno havárií na STL plynovodu, kde bylo opakovaně zjištěno několik úniků plynu. Jelikož se nejedná se o plánovanou uzavírku místní komunikace, ale o havárii na IS, je povinností zhotovitele stavby tuto situaci nahlásit vlastníkovi komunikace a na odbor dopravy. Teprve po ohlášení havárie se dodatečně vyřizují doklady a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace. Z tohoto důvodu nebylo možné na stránkách města www.bezpecnadoprava.liberec.cz. předem uveřejnit informace o uzavírce a objízdných trasách. Dle posledních informací zástupce zhotovitele stavby (Progres Liberec, s.r.o.) by práce na odstranění havárie měly být dokončeny ve 40. týdnu (tj. do 2. 10.2020). Pro bližší informaci k dopravě v příloze posílám situaci s návrhem objízdných tras, která nám byla poskytnuta zhotovitelem a kterou současně uveřejníme i na webu města.
S pozdravem

Michaela Pitvorová
referent investic a oprav
odbor správy veřejného majetku

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

mapa objízdných tras