Loading color scheme

Nedodržování uzavírky ulice Svobody

Vážení,
uzavírka ulice Svobody, která byla, jak jsem se dočetl, způsobena havárií na plynovodu je sice pochopitelná. Bohužel realita je taková, že je ulice uzavřena jen pro některé řidiče, hlavně pro ty, kteří respektují dopravní značení. Ti, kteří ignorují značku zákaz vjezdu, kolem stavby bez zaváhání projíždějí ve velkých počtech.
Bylo by možné najít jiné řešení?
Před měsícem probíhaly práce na stejném místě a ulice uzavřena nebyla. Provoz byl sveden do jednoho pruhu. Myslím, že světelná signalizace by k řízení provozu pomohla.

S pozdravem

Jan Koprnický

Vážený pane Koprnický,

obdrželi jsme Váš dotaz, týkající se uzavírky ulice Svobody. Jak jste sám zmínil, jedná se skutečně o havárii na STL plynovodu, kde bylo opakovaně zjištěno několik úniků plynu. Dle posledních informací od zhotovitele (firma Progres Liberec, s.r.o.) bude od 28. 9. 2020 umožněn kyvadlový průjezd pro vozidla a zajištěn běžný průjezd autobusů MHD. Práce na odstranění havárie by měly být dokončeny do 2. 10. 2020. V současné chvíli jsou dopravní omezení uzpůsobena probíhajícím pracím. Během pracovní doby je komunikace uzavřena s ohledem na zajištění bezpečnosti stavby a silničního provozu. Mimo pracovní dobu je doprava řízena kyvadlově světelným signalizačním zařízením.

S pozdravem

Beranová Jitka
referent investic a oprav
odboru správy veřejného majetku

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Magistrát města Liberec