Loading color scheme

Středová trhlina ve vozovce v ulici Dvorská

Dobrý den,

opětovně upozorňuji na vážnou středovou trhlinu ve vozovce v ulici Dvorská. Zároveň se již začínají tvořit trhliny příčné a lokálně i síťové. Středová spára je již delší dobu v havarijním stavu. Trhlinami do konstrukce vozovky zatéká, čímž dochází k její degradaci.
Na problém jsem upozornil již v září 2019 a ani v průběhu roku 2020 k opravě nedošlo. Ošetřením trhlin lze s relativně malým nákladem výrazně prodloužit životnost vozovky a zabránit tak nutnosti mnohem vyšších výdajů na opravu komunikace v celé šíři. Jakožto občan města Liberce žádám o zařazení opravy trhlin v ulici Dvorská do plánu oprav komunikací na rok 2021.

Děkuji
Dvořák


Vážený pane Dvořáku
,

na základě Vašeho podnětu na webu www.bezpecnadoprava.liberec.cz Vám sdělujeme následující:

Oprava středové trhliny (spáry) byla zadána v říjnu 2019 TSML, a. s. V současné době přešla veškerá údržba tohoto typu na TSML, p. o. Proto je nutné se obrátit přímo na tuto příspěvkovou organizaci.

Hezký den

Ing. Karel HAVLIŠTA
referent oddělení technické správy
odboru správy veřejného majetku

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC