Loading color scheme

Přechod přes koleje v ulici Příční

Dobrý den,

zajímalo by mě, zda je v plánu bezpečné dopravy v Liberci řešit chodníky a bezpečný přechod přes koleje ulicí Příční až k pozemkům Dukly?
Chtěla bych upozornit, že touto ulicí denně chodí dost chodců včetně dětí, jež tudy jdou do školy (ZŠ U Školy), jeslí (ul. Holečkova) či na hřiště u arény.
Chodník, navíc ne zcela bezpečný, je asi jen ve čtvrtině ulice, pak chybí. A nemluvím o nebezpečném železničním přejezdu. Před ním se ze strany od Holečkovy ulice nachází velmi nepřehledná křižovatka, kdy od ní směrem k přejezdu se silnice úží. Chybí zde bezpečné místo, kam by se děti schovaly, když na přejezdu čekají než přejede vlak. Upozorňuji, že ráno je toto místo velmi frekventované, kde se scházejí děti jdoucí do školy, spěchající řidiči v autech a projíždějící vlaky.
Jako matka, která tudy vodí své dítě do školy, vnímám toto místo jako kritické, obzvlášť pak v zimě, kdy silnici úží ještě napadaný sníh na krajnicích a divím se, že se zde nikomu ještě nic nestalo. Upozorňuji taky na skutečnost, že ulicí občas projede i nákladní doprava do místní firmy, popeláři a jiné větší vozy, které, nejen děti pohybující se na vozovce, ohrožují.
Další fakt, který ohrožuje bezpečnost chodců v této části, je naprosto tragický stav vozovky.
Pokud má být doprava v Liberci bezpečná, zaměřte se, prosím, i na jiné části Liberce než jen jeho centrum. V ulici Příční by to vyřešil chodník po celé délce této relativně dlouhé ulice a zamyšlení se nad bezpečným přecházením železničního přejezdu pro malé i velké chodce.
Děkuji za věnovaný čas a návrh řešení.

S úctou,
Eva Říhová

Vážená paní Říhová,

na základě Vašeho podnětu na webu www.bezpecnadoprava.liberec.cz Vám sdělujeme následující:

V první řadě Vám děkujeme za věnovaný čas k vyjádření Vašeho názoru a zájmu o bezpečnost dopravy v Liberci. V nejbližší době tato komunikace není v plánu investičních záměrů. Nyní se plně věnujeme nejvíce frekventovaným úsekům Liberce, což bývá zpravidla v oblasti centra a blízkého okolí.

Co se týče komunikace Příční, kterou zmiňujete, bude zde potřeba zvážit provedení revitalizace jako celku, vzhledem k minimální šíři obousměrné vozovky a chodníků dle norem. Zároveň by úpravy vyžadovaly vybudování uličních vpustí a napojení kanalizace.

Tento záměr do budoucna zvážíme.

S pozdravem

Jindřich Schejbal
referent oddělení investic a oprav
odboru správy veřejného majetku

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Magistrát města Liberec