Loading color scheme

Označení ulic Irkutská a Pod lesem

Dobrý den,
obracím se na Vás se žádostí, ohledně označení komunikace v ulici Irkutská a Pod lesem a dalších v této oblasti. Vzhledem k velkému navýšení nových domů se navýšil i velký provoz. Bydlíme tu již 20 let a navýšení je velmi vysoké. S tímto navýšením by určitě bylo zapotřebí označit ulice rychlostí. Řidiči jezdí velmi neohleduplně a rychle, i vzhledem k velkému výskytu chodců, pejskařů, cyklistů, dětí a to nemluvím o živočiších, např. žáby. Je to krásná podještědská krajina, která by zasloužila více pozornosti v bezpečnosti a tedy i značení komunikace. A to nemluvím v jakém stavu je vozovka v ulici Irkutská. Prosím o tedy o zvážení označení rychlosti zóna 30km a případně i značení pozor žáby.
Předem děkuji za kladné vyřízení této žádosti.

S pozdravem

Lenka Jindrová.

Vážená paní Jindrová,
statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku obdržel Váš podnět týkající se zklidnění dopravy v městské části Horní Hanychov. Váš podnět byl předán odboru kanceláře architektury města, který vypracuje návrh koncepčního řešení celé obytné oblasti vedoucí ke zklidnění dopravy. V dalších otázkách a podnětech se prosím obracejte na daný odbor.

S pozdravem

Bc. Denisa Černá
referent oddělení technické správy
odboru správy veřejného majetku

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Magistrát města Liberec