Loading color scheme

Kruhový objezd ve Vesci do ulice Česká - směr ke Kolorskému rybníku

Dobrý den,

ráda bych podala podnět ke zvýšení bezpečnosti výjezdu z kruhového objezdu ve Vesci do ulice Česká - směr ke Kolorskému rybníku. Ihned za kruhovým objezdem je rodinný dům a od něj každý den přecházíme na chodník na protilehlé straně. Z kruhového objezdu řada řidičů vyjíždí ve vysoké rychlosti a již několikrát došlo k ohrožení chodce vyjíždějícími vozidly. Bylo by proto velmi žádoucí umístit za výjezd zpomalovací pás, nebo na patříčném místě zřídit přechod pro chodce. 

Děkuji

Nesvačilová

Vážená paní Nesvačilová,

na základě Vašeho podnětu na webu www.bezpecnadoprava.liberec.cz Vám sdělujeme následující:

V první řadě Vám děkujeme za čas věnovaný k vyjádření Vašeho názoru a zájmu o bezpečnost dopravy v Liberci. Statutární město Liberec (SML) neplánuje v této lokalitě v nejbližší době žádnou investiční výstavbu či opravu většího rozsahu. Letošní aktivity SML jsou zaměřeny na více frekventované lokality města, což představuje zejména centrum, přilehlé okolí a místní komunikace, které jsou využívány pro MHD.
Co se týče Vašeho návrhu na položení příčných zpomalovacích pruhů u výjezdu z kruhového objezdu směrem k rybníku Sajbot, je tato případná instalace z pohledu plynulosti dopravy nežádoucí. Situace by generovala vyšší riziko případných dopravních nehod automobilů, zejména z důvodu potřeby okamžitého brždění na výjezdu z kruhového objezdu. Tím by docházelo ke zpomalování dalších, za sebou jedoucích řidičů. Tím by se pochopitelně zkomplikovala plynulá průjezdnost místní komunikace Česká. Zpomalovací pás má řadu dalších nevýhod zejména provádění zimní údržby komunikace, vyšší hluk způsobený přejezdy vozidel a jejich následnou akcelerací a v neposlední řadě otřesy, které mají následně dopad na statiku přilehlých staveb.
Co se přechodu pro chodce týče, dle platných stávajících norem musí přechod „spojovat“ dvě pěší komunikace, což v tomhle případě není možné. Komunikace by si tímto říkala o celkovou úpravu a s tím jsou spojené i opravy inženýrských sítí, veřejného osvětlení což by představovalo výrazné investice. Jak je uvedeno výše, prioritou SML v letošním roce jsou investice primárně do komunikací v intravilánu s frekventovanou dopravou, které úpravu přímo vyžadují.
S pozdravem

Jindřich Schejbal
referent oddělení investic a oprav
odboru správy veřejného majetku

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Magistrát města Liberec