Loading color scheme

Zpomalovací prahy v ulici Karolíny Světlé

Dobrý den,

Zasílám vám podnět ke zvýšení bezpečnosti provozu v ul. Karoliny Světlé nuceným zpomalením jízdy použitím retardérů.
V dané ulici se kumuluje více faktorů, které znepříjemňují její průjezd a zvyšují nebezpečí jak pro chodce, tak řidiče či cyklisty.
Komunikací projíždí velké množství vozidel z ul. Ještědská do ulice 28. října a opačně, čímž se stává velmi frekventovanou. Její šíře a parkování na obou stranách ulice navíc často nutí protijedoucí vozidla k náhlému brždění a složitému vyhýbání.
Největším problémem je však velmi častá nepřiměřená rychlost řidičů vozidel, kteří komunikací pouze projíždí. Vzhledem k velké koncentraci chodců, zejména studentů škol v ulici Jeronýmova a ul. U školy, kteří tudy chodí na zastávku Vápenka, křižovatkám z vedlejších ulic, kdy řidiči vozidel vjíždějících na tuto komunikaci z vedlejších ulic (zejm. Opočenská a Palackého) nemají do ulice dobrý výhled a navíc vjíždí do ulice do kopce, a výše uvedenému oboustrannému parkování vozidel, myslím, že využití retardérů ke zpomalení projíždějících vozidel, by bylo vhodným nástrojem.
Podotknu, že se zde v nedávné minulosti stala smrtelná nehoda způsobená právě nepřiměřenou rychlostí.
O materiálních škodách na parkujících či projíždějících vozidlech, nejčastěji ve formě uraženého zrcátka, ani nemluvě.
Velmi děkuji.

Filip Rasocha

 

Dobrý den,
statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku obdržel Váš podnět na umístění zpomalovacích prahů v ul. Karoliny Světlé. Ve zmiňované lokalitě byla zpracována projektová dokumentace „Parkovací systém a dopravní značení v lokalitě ul. K. Světlé v Liberci“ z důvodu zlepšení situace s parkujícími vozidly. Součástí projektové dokumentace je také návrh provedení celé zóny v označení ZÓNY 30. V současné době se zajišťuje povolení na změnu dopravního značení. Po jeho schválení bude realizace záležet na finančních možnostech a prioritách statutárního města Liberce. O umístění zpomalovacích prahů nyní neuvažujeme.

S pozdravem

Bc. Denisa Černá
referent oddělení technické správy
odboru správy veřejného majetku

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Magistrát města Liberec