Loading color scheme

Chodník na ulici Puškinova

Dobrý den,

chtěla bych Vás požádat o stavbu chodníku na ulici Puškinova.

Jedná se o cca 1,5km úsek od křižovatky s ulicí Dubice po křižovatku s ulicí Heyrovského. Tento úsek je dopravně hodně vytížený a současně je pro obyvatele lokality jedinou možnou cestou na zastávku tram Hanychov kostel, do MŠ Pod Ještědem a do ZŠ Ještědská. Jedná se tedy o nebezpečný úsek pro pěší.

Pokud by byl zbudován chodník po jedné straně komunikace, chodci by mohli chodit po chodníku a přestali by se pohybovat po obou stranách komunikace dle pravidel silničního provozu. Benefity jsou myslím zřejmé: zvýšení bezpečnosti chodců, zvýšení plynulosti dopravy, zvýšení spokojenosti obyvatel a vyššího využívání MHD tram. Jen pro zajímavost dotační tituly vypsané jsou: https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/ , nepochybuji, že vám je známo, jen jsem chtěla podotknout.

Děkuji vám za reakci a pevně věřím v kladné stanovisko.

S pozdravem

Martina Valentová

Vážená paní Valentová,

statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku obdržel Váš podnět na realizaci chodníku v ul. Puškinova. Na výstavbu chodníku v Puškinově ulici v úseku od ul. Heyrovského po železniční přejezd bude zadána ke zpracování projektová dokumentace. Výstavba je plánována v období 2023 – 2024. V současné chvíli se výstavba chodníku od ul. Heyrovského po komunikaci ul. Dubice neplánuje. Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Bc. Denisa Černá
referent oddělení technické správy
odboru správy veřejného majetku

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Magistrát města Liberec