Loading color scheme

Stav komunikací v lokalitě Strakonická

 Dobrý den,

Jsem občankou tohoto města 27 let a jsem velice rozhořčena stavem komunikace v naší čtvrti (Dolní Hanychov- ulice Strakonická), již po druhé mám zničený automobil. 
Žádám o informaci zda tato komunikace se hodlá upravovat, nebo tam budou ještě vetší díry.  Po této zimě je to opět neúnosné. 

Děkuji předem za Vaši odpověď

Řeháčková Andrea

Vážená paní Řeháčková, 

statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku obdržel Váš podnět ohledně ul. Strakonické. V současné době se připravuje stavba v ulici Strakonická v úseku od ulice Bajkalská k nemovitosti p. č. 363/52, kde proběhne vybudování nového chodníku a oprava povrchu komunikace. Nyní je projekt ve fázi dokončení nezbytných právních kroků, nutných k vydání stavebního povolení. Jakmile budou vydána potřebná povolení a uvolněny finanční prostředky, dojde k realizaci stavby. Váš podnět předáváme Technickým službám města Liberce, p. o. k zajištění běžné údržby komunikace, která je závislá na klimatických podmínkách a pracovních kapacitách. Věřím, že tímto dojde na dobu nezbytně nutnou k částečné nápravě situace. Děkujeme za pochopení.

S pozdravem,

Beranová Jitka
referent investic a oprav
odboru správy veřejného majetku

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Magistrát města Liberec