Loading color scheme

Rozšíření komunikace v ulici Mánesova na Františkově

Dobrý den,

Žádám vás o rozšíření komunikace, aby při podélném parkování nedocházelo k porušování dopravních předpisů a současné rozšíření parkovacích ploch a vybudování nového stání pro kontejnery, které na komunikaci zabírají místo.  

S pozdravem

Jaroslav Mizera

Vážený pane Mizero,

odbor správy veřejného majetku obdržel Váš podnět na úpravu komunikace ul. Mánesova. V předmětné lokalitě byla vypracována studie možného návrhu rozšíření parkovacích stání v Jáchymovské ulici. Realizace bude záviset na finančních možnostech a prioritách statutárního města Liberce. V současné době neuvažujeme o rozšíření komunikace ul. Mánesova. Věříme, že rozšířením parkovacích míst v ul. Jáchymovská dojde ke zlepšení situace i v ul. Mánesova. Na dané komunikaci je většina parkujících automobilů rezidentů, kteří mohou parkovat na svých zahradách. 

Z hlediska odpadového hospodářství bude stanoviště kontejnerů řešeno v souvislosti s komplexním rozšířením parkovacích ploch na celém sídlišti Jáchymovská.

S pozdravem

Bc. Denisa Černá
referent oddělení technické správy
odboru správy veřejného majetku

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Magistrát města Liberec