Loading color scheme

Parkování v ulici Erbenova u ZŠ Ještědská

 Dobrý den,

Erbenova ulice v okolí školy stala parkovištěm pro rodiče, kteří přivážejí své děti. Kolem 7.45 je téměř zastaven plynulý provoz, rodiče parkují všude, kde se dá. Tento problém je dlouhodobý.  Byla zde upravena pouze malá část chodníku na parkoviště. V obou směrech stojí  automobily na ulici a části chodníku, je zde velmi nepřehledná situace téměř každé ráno. Projíždění směrem ke Kubelíkově je často nebezpečné. Občas rodiče využívají i přilehlé ulice.
Odbor dopravy města Liberce by měl v tom to směru vyvinout úsilí, jak tuto situace nejlépe řešit.

Děkuji za odpověď

Jana Gillárová

Vážená paní Gillárová,

statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku obdržel Váš podnět na parkující automobily v ul. Erbenova. Na místní komunikaci ul. Erbenova je zřízeno parkovací stání s dopravním značením IP 13e „Parkoviště K + R“, které pochází z anglického „Kiss and Ride“, tedy „polib a jeď“. Má se tím vytvořit potřebný prostor pro krátké zastavení, určené k nastoupení nebo vystoupení spolucestujících, protože během krátké doby u škol potřebují zastavit desítky rodičů. Pak je opravdu nutné nechat spolucestujícího bezpečně vystoupit a neprodleně odjet a udělat místo dalším vozidlům. Na takovém místě nesmí tedy vozidlo parkovat dlouho.

K řešení nedodržování pravidel silničního provozu zákon stanovil institut dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu a jeho výkonem pověřil Policii ČR. Platná legislativa umožňuje řešit některé přestupky v dopravě i obecní policii. Pokud tedy dochází k porušování pravidel silničního provozu, obraťte se prosím na Policii ČR, případně na Městskou policii Liberec.

S pozdravem

Bc. Denisa Černá
referent oddělení technické správy
odboru správy veřejného majetku
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC