Loading color scheme

Dopravní situace na sídlišti Kunratická

Dobrý den,
s manželem jsme chtěli vznést podnět k odboru dopravy města Liberec ke zlepšení situace pro pěší na sídlišti Kunratická, kde také bydlíme. Nicméně jsme již našli tyto dva podněty, u kterých nelze určit datování:
https://bezpecnadoprava.liberec.cz/vase-podnety-a-navrhy/205-dopravni-situace-na-ulici-kunraticka
https://bezpecnadoprava.liberec.cz/vase-podnety-a-navrhy/313-novy-prechod-pres-ulici-kunraticka
S těmito podněty se ztotožňujeme a rádi bychom se zeptali na aktuální stav. Případně jaké jsou možnosti mne jako obyvatele města k iniciování této změny.

Děkuji za odpověď.

S přáním hezkého dne

Anežka Kluchtová

Vážená paní Kluchová, 

k Vašemu podnětu na webu www.bezpecnadoprava.liberec.cz sdělujeme, že odbor správy veřejného majetku prověřil aktuální situaci kolem komunikace Kunratická. Předmětná komunikace je ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Krajské správy silnic a o převodu do vlastnictví statutárního města Liberec probíhají jednání. Novou skutečností je, že v rámci připravovaného developerského projektu v blízké lokalitě investor počítá i s vybudováním chodníku, který by spojoval sídliště Kunratická v prostoru od ulice Sněhurčina, podél garáží, s napojením na stávající chodník u rozvodny ČEZu.
S vybudováním přechodu přes komunikaci Kunratická zatím město v investičním plánu nepočítá, minimálně po dobu, dokud nebude převedena do jeho majetku.

 S pozdravem

Ing. Čestmír Vaner

vedoucí oddělení technické správy
odbor správy veřejného majetku 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Magistrát města Liberec